LA VITAMINA D

La Vitamina D en la prevenció i el tractament del càncer

 Què és la Vitamina D?

La vitamina D és coneguda com “la vitamina del sol” que és, en rigor, un terme equivocat ja que la condició vitamina denota un compost orgànic, que necessita l’organisme, que s’obté en petites quantitats a partir dels nutrients. Atès que els organismes vius poden sintetitzar la vitamina D quan s’exposa a la llum solar, en realitat, doncs, és una hormona.

Així doncs, la Vitamina D és el nom atorgat a un grup de prohormones solubles en grassa i és un potent regulador del metabolisme cel·lular. Les dues formes principals de vitamina D que són importants per als humans són la vitamina D2 i la vitamina D3. La vitamina D2 és produïda naturalment per les plantes, i la vitamina D3 és produïda naturalment pel cos quan la pell s’exposa a la radiació ultraviolada de la llum del sol.

Des de la dietètica trobem un quants aliments que contenen vitamina D naturalment, com són el peix gras, l’oli de fetge de peix i els ous. També podem trobar vitamina D en aliments fortificats durant el seu procés d’elaboració com la llet, els sucs i els cereals però que no la porten de forma natural.

 Funcions de la Vitamina D en l’organisme:

Sabem des de fa anys que la  vitamina D es necessària per l’absorció adequada de calç i el fòsfor potenciant per tant l’enfortiment dels ossos però, alhora, és un potent regulador dels cicles de proliferació, diferenciació i apoptosis cel·lular, sent per tant una molècula important en el metabolisme del càncer, en el metabolisme musculoesquelètic i en la immunitat.

Així doncs la vitamina D:

 • Intervé en l’enfortiment dels ossos y les dents
 • Ajuda al sistema immune (1)
 • Pot tenir efecte cardioprotector y disminueix la mortalitat (1)
 • Pot ajudar al control del sucre en diabètics y previndré aquesta malaltia (2)
 • Podria disminuir el risc de càncer i afavorir la seva cura (1, 3, 4)

Consum diari recomanat

L’Institut de Medicina (IOM) de les Acadèmies Nacionals ha formulat els següents consums diaris recomanats de vitamina D, assumint que hi ha una exposició mínima al sol (5, 6):

 • Pels qui tenen d’1 a 70 anys d’edat, fins i tot les dones que estan embarassades o alletant, la quantitat dietètica permesa que es recomana és de 15 micrograms (μg) al dia. Ja que 1 μg és igual a 40 unitats internacionals (UI), aquesta quantitat pot expressar-se també com 600 UI cada dia..
  • Per els qui tenen 71 anys o més, la quantitat dietètica que es recomana és de 20 μg diaris (800 UI al dia).
  • Per als bebès, l’Institut de Medicina no va poder determinar una quantitat dietètica permesa que es recomani a causa de la falta de dades. No obstant això, l’Institut de Medicina va establir un grau adequat de consum de 10 μg diaris (400 UI al dia), el qual haurà de proveir suficient vitamina D.

El mètode més precís d’avaluar l’estat de vitamina D en una persona és  mesurar la concentració de 25-hidroxivitamina D en la sang.

Hi ha un nombre significatiu d’investigacions i informes que revelen que tant en països nord-americans com europeus la població pateix una important disminució en els seus nivells d’aquesta vitamina i que podria ser la causa de moltes malalties (7,8)

El que es recomana és sol·licitar al metge de capçalera inclogui en les analítiques l’estat de vitamina D en sang i valorar la indicació de millorar l’alimentació i/o prendre suplements.

Durant anys, els científics pensaven que els suplements de vitamina D2 i vitamina D3 son iguals en quant als seus beneficis. Estudis recents han trobat que la vitamina D2 es menys estable i menys eficaç que la vitamina D3 en l’augment dels nivell en sang de vitamina D. Per aquestes raons, alguns experts recomanen utilitzar sols la vitamina D3 com a suplement.  (9,10)

Alhora, tot i que no és probable que la majoria de la població tingui un alt consum de vitamina D, és important recordar que un consum excessiu de qualsevol nutrient, fins i tot de vitamina D, pot causar efectes tòxics. La toxicitat de massa vitamina D té més probabilitat d’ocórrer per consum elevat de complements dietètics que de consum elevat d’aliments que contenen vitamina D. L’exposició excessiva al sol no causa toxicitat per vitamina D però s’ha de controlar ja que aquesta augmentarà també el risc de càncer de pell. Revisant diferents estudis la conclusió es que no s’ha prendre el sol com a font  primordial de vitamina D, donat que la radiació ultraviolenta és un carcinogen cutani. El que s’aconsella és combinar una exposició solar limitada junt a una adequada alimentació i la administració de suplements quan siguin necessaris. (11)

Càncer i vitamina D

A partir de certs estudis epidemiològics que demostraven que els índex d’incidència i mortalitat d’alguns càncers eren més baixos en individus de les latituds del sud, on els graus d’exposició a la llum solar –i per tant la producció del vitamina D- són més alts en relació a la població que viu en latituds del nord,  van sorgir hipòtesis que la variació de les concentracions de vitamina D podria ser responsable d’aquesta connexió.

Podem trobar nombrosos estudis i publicacions en la literatura científica que vinculen la vitamina D en la prevenció i tractament del càncer. Així doncs proves experimentals han evocat una possible relació  entre la vitamina D i el risc de càncer (12,13, 14). En estudis de cèl·lules i tumors cancerosos en ratolins, s’ha detectat que la vitamina D té varies activitats que podrien fer  més lent, o evitar, la formació de càncer i fins i tot promoure la diferenciació cel·lular, provocant que: disminueixi el creixement de cèl·lules canceroses, estimulant la mort cel·lular (apoptosi) i reduint la formació (angiogènesi) de vasos sanguinis en els tumors (15-18)

Els tipus de càncer dels que hi ha més estudis són el de pit, colon, pròstata i pàncreas.  Així per exemple molts estudis epidemiològics han mostrat que el consum o les concentracions més altes de vitamina D estan associades amb un risc menor de càncer colorectal (19-24).

Per altra banda, algunes investigacions no corroboren aquesta connexió (25) però en general els resultats dels estudis realitzats el que si generen consens és en la necessitat de realitzar més estudis aleatoris per determinar la major o menor incidència de la Vitamina D en el càncer, determinant les dosis adequades i en quin moment s’ha de començar a prendre (26, 27). En realitat actualment als EEUU i Àsia  s’estan portant a terme diferents estudis per determinar quina dosi de vitamina D pot ser útil per la quimioprofilàctica dels càncers de pròstata, de colon i recte, i de pulmó (28-31) donats els resultats de molts estudis que avalen la incidència de la vitamina D en el tractament i la prevenció del càncer.

Bibliografía

 

 1. Holick MF. (2004). Sunlight and vitamin D for bone health and prevention of autoimmune diseases, cancers, and cardiovascular disease. American Journal of Clinical Nutrition 80(6 Suppl):1678S-1688S. http://ajcn.nutrition.org/content/80/6/1678S.long
 2. Mohr B. S., Garland C.F., Gorham E. D., Garland F. C. (2008).The association between ultraviolet B irradiance, vitamin D status and incidence rates of type 1 diabetes in 51 regions worldwide.Diabetologia, Volume 51, Issue 8, pp 1391–1398
 3. Cedric F. Garland , Frank C. Garland , Edward D. Gorham , Martin Lipkin , Harold Newmark , Sharif B. Mohr, y Michael F. Holick . De rol of Vitamind in Cancer prevention. (2006) American Journal of Public Health, 96, No. 2, pp. 252-261.

http://ajph.aphapublications.org/doi/full/10.2105/AJPH.2004.045260

 1. Giovannucci E et al. (2006). Prospective study of predictors of vitamin D status and cancer incidence and mortality in men. Journal of the National Cancer Institute 98(7):451-459.
 2. Otten JJ, Hellwig JP, Meyers Vitamin D. In: Dietary Reference Intakes: The Essential Guide to Nutrient Requirements. Washington, DC: National Academies Press, 2006.
 3. Institute of Medicine Committee to Review Dietary Reference Intakes for Vitamin D and Calcium. Dietary Reference Intakes for Calcium and Vitamin D. Washington, DC: National Academies Press; 2011.
 4. Faustino R. Pérez-López, Marc Brincat, C. Tamer Erel, Florence Tremollieres, Marco Gambacciani, Irene Lambrinoudaki, Mette H. Moen, Karin Schenck-Gustafsson, Svetlana Vujovic, Serge Rozenberg, Margaret Rees. (2012) Vitamin D and postmenopausal health. Maturitas, 71(1):83-8
 5. Michael F. Holick, M.D., Ph.D. (2007) Vitamin D deficiency. N Engl J Med; 357:266-281
 6. Holick MF, Biancuzzo RM, Chen TC, et al. (2008) Vitamin D2 is as effective as vitamin D3 in maintaining circulating concentration of 25 hydroxyvitamin DJ Clin Endocrinol Metab; 93: 677-81.
 7. Trang HM, Cole DEC, Rubin LA, et al. (1998)Evidence that vitamin D3 increases serum 25-hydroxyvitamin D more efficiently than does vitamin D2. Am J Clin Nutr; 68: 854-8.
 8. Gilabertea Y, Aguilerac J, CarrascosadM, Figueroae F.L., Romaní de Gabrielf J., Nagore e. (2012) La vitamina D: evidencias y controversias. Actas Dermosifiliogr;102:572-88 – Vol. 102 Num.8

http://actasdermo.org/en/vitamin-d-evidence-and-controversies/articulo/S1578219011000709/

 1. Garland CFFrench CBBaggerly LLHeaney RP. (2011) Vitamin D suplement doses and serum 25-hydroxyvitamin D in the range associated with cancer prevention. Anticancer Research.31(2):607-11
 2. Beatrice J. Edwards, MD, MPH. (2015) Anticancer Effects of Vitamins. The american journal of hematology/oncology. 11, NO. 10
 3. Li M, Chen P, Li J, et al. (2014). Review: the impacts of circulating 25-hydroxyvitamin D levels on cancer patient outcomes: a systematic review and meta-analysis. J Clin Endocrinol Metab. 2014;99(7):2327-2336.See more at:

http://www.gotoper.com/publications/ajho/2015/2015oct/anticancer-effects-of-vitamin-d#sthash.SXnLxJSk.dpuf

 

 1. Thorne J, Campbell MJ. (2008) The vitamin D receptor in cancer. Proceedings of the Nutrition Society;67(2):115-127.  [PubMed Abstract]
 2. Moreno J, Krishnan AV, Feldman D. (2005). Molecular mechanisms mediating the antiproliferative effects of vitamin D in prostate cancer. Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology; 97(1–2):31–36.

[PubMed Abstract]

 1. Holt PR, Arber N, Halmos B, et al. (2002) Colonic epithelial cell proliferation decreases with increasing levels of serum 25-hydroxy vitamin D.Cancer Epidemiology, Biomarkers, and Prevention; 11(1):113–119.[PubMed Abstract]
 2. Deeb KK, Trump DL, Johnson CS. (2007) Vitamin D signalling pathways in cancer: potential for anticancer therapeutics. Nature Reviews Cancer;7(9):684-700.  [PubMed Abstract]
 3. Ma Y, Zhang P, Wang F, et al. (2011) Association between vitamin D and risk of colorectal cancer: a systematic review of prospective studies.Journal of Clinical Oncology;29(28):3775-3782.[PubMed Abstract]
 4. Gandini S, Boniol M, Haukka J, et al. (2011). Meta-analysis of observational studies of serum 25-hydroxyvitamin D levels and colorectal, breast and prostate cancer and colorectal adenoma.International Journal of Cancer;128(6):1414-1424. [PubMed Abstract]
 5. Woolcott CG, Wilkens LR, Nomura AM, et al. Plasma 25-hydroxyvitamin D levels and the risk of colorectal cancer: the multiethnic cohort study.Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention. 2010;19(1):130-134. [PubMed Abstract]
 6. Jenab M, Bueno-de-Mesquita HB, Ferrari P, et al. (2010) Association between pre-diagnostic circulating vitamin D concentration and risk of colorectal cancer in European populations:a nested case-control study.BMJ;340:b5500. [PubMed Abstract]
 7. Williams JD, Aggarwal A, Swami S, Krishnan AV, Albertelli MA, Feldman BJ.Tumor (2016). Autonomous Effects of Vitamin D Deficiency Promote Breast Cancer Metastasis. Endocrinology; Apr; 157 (4):1341-7.
 8. Tretli S, Schwartz GG, Torjesen PA, et al. (2012) Serum levels of 25-hydroxyvitamin D and survival in Norwegian patients with cancer of breast, colon, lung, and lymphoma: a population-based study. Cancer Causes Control;23(2):363-370. – See more at: http://www.gotoper.com/publications/ajho/2015/2015oct/anticancer-effects-of-vitamin-d#sthash.NkHoGkXz.dpuf
 9. Maalmi H, Ordonez-Mena JM, Schottker B, et al. (2’14) Serum 25-hydroxyvitamin D levels and survival in colorectal and breast cancer patients: systematic review and meta-analysis of prospective cohort studies. Eur J Cancer;50(8):1510-1521. – See more at: http://www.gotoper.com/publications/ajho/2015/2015oct/anticancer-effects-of-vitamin-d#sthash.NkHoGkXz.dpuf
 10. Wactawski-Wende J, Kotchen JM, Anderson GL, et al. Calcium plus vitamin D supplementation and the risk of colorectal cancer.New EnglandJournal of Medicine2006; 354(7):684–696.[PubMed Abstract]
 11. Lazzeroni et al. Vitamin D supplementation and cancer: review of randomized controlled trials. Anticancer Agents Med Chem, 13: 118-125, 2013
 12. Beatrice J. Edwards, MD, MPH. (2015) Anticancer Effects of Vitamins. The american journal of hematology/oncology. VOL. 11, NO. 10
 13. Manson JE, Bassuk SS, Lee IM, et al. The VITamin D and OmegA-3 TriaL (VITAL): rationale and design of a large randomized controlled trial of vitamin D and marine omega-3 fatty acid supplements for the primary prevention of cancer and cardiovascular disease. Contemp Clin Trials. 2012;33(1):159-171. – See more at: http://www.gotoper.com/publications/ajho/2015/2015oct/anticancer-effects-of-vitamin-d#sthash.1fmmi6IJ.dpuf
 14. JoAnn E. Manson, MD, DrPH1; Shari S. Bassuk, ScD. (2015) Vitamin D Research and Clinical Practice At a Crossroads. JAMA. 2015 Apr 7; 313(13):1311-2.
 15. https://prevention.cancer.gov/research-groups/lung-and-upper-aerodigestive-cancer/clinical-trials/nct00690924

Informació obtinguda parcialment: The National Cancer Institute (NCI) Instituto Nacional del Cáncer vinculado a los Institutos Nacionales de la Salud de EE. UU. http://www.cancer.gov/about-nci i del següent document https://www.iarc.fr/en/publications/pdfs-online/wrk/wrk5/Report_VitD.pdf

 


Podria una simple vitamina reduir el càncer i la diabetis en un 50%

La vitamina D influeix en més de 200 gens. Això inclou els gens relacionats amb càncer i malalties autoimmunes com l’esclerosi múltiple.
La vitamina D afecta al seu ADN a través dels receptors (VDR), els quals s’uneixen a llocs específics del genoma humà.

Segons Reuters:
“La deficiència de vitamina D és un factor de risc ben conegut pel raquitisme, i alguna evidència suggereix que podria incrementar la susceptibilitat a malalties autoimmunes com l’esclerosi múltiple (MS), l’artritis reumatoide i la diabetis tipus 1, així com certs tipus de càncer i fins i tot demència. “

El Sorprenent Poder de la Vitamina D que podria Transformar la seva Salut

En els últims anys la vitamina D s’ha convertit en una estrella al “món de les vitamines”. Per exemple, actualment hi ha més de 800 estudis que mostren l’eficàcia de la vitamina D contra el càncer. L’optimització dels seus nivells de vitamina D poden, literalment, reduir el risc de diversos tipus de càncer en un 50%!
A més, persones de mitjana edat i gent gran amb alts nivells de vitamina D podria reduir les seves probabilitats de desenvolupar malalties del cor o diabetis en un 43%.

VITAMINA D3 - 1
Com funciona la Vitamina D?

La vitamina D és en realitat una “pro hormona”, que el seu cos produeix a partir del colesterol. A causa que és una pro, la vitamina D influeix en tot el cos – els receptors que responen a la vitamina s’han trobat en gairebé tot tipus de cèl·lules, des del seu cervell fins als seus ossos.
Així que el que la ciència moderna ha descobert és que la vitamina D a més d’ajudar a l’absorció de calci i a la formació d’ossos, també està embolicada en la reparació múltiple i manteniment de funcions, toca milers de diferents gens, regula el seu sistema immunològic , i molt, molt més.
Només un exemple d’un important gen que la vitamina D regula és la seva habilitat de combatre infeccions, igual que la inflamació crònica. Produeix més de 200 pèptids anti microbians, el més important és la catelicidina, un antibiòtic natural d’ampli espectre.
Aquesta és una de les explicacions de per què és tan eficaç contra refredats i grip.
A més, ja que la vitamina D modula (balanceja) la seva resposta immune, pot prevenir una sobre reacció en forma d’inflamació, la qual cosa pot portar a una gran varietat de malalties autoimmunes, com la malaltia de Crohn.
Quan es tenen en compte el fet que tenim uns 25.000 gens en el cos, i la vitamina D ha demostrat influir en gairebé 3.000 d’ells, podrà entendre fàcilment l’impacte que té en la seva salut.
Pot, de fet, tenir literalment milers de beneficis per a la salut.
No obstant això, també està molt clar que a menys que vostè hagi pres mesures especifiques, hi ha altes probabilitats que tingui deficiència d’aquest important nutrient.

Té Deficiència de Vitamina D?

La deficiència de vitamina D és una epidèmia en augment a tot el món i contribueix a moltes malalties cròniques debilitants. Hi ha diverses raons que expliquen aquesta tendència.
En primer lloc, la majoria de les persones passen massa temps en interiors durant el dia. També és possible que hagi estat enganyat per recomanacions “expertes” d’evitar l’exposició al sol, i que ha de banyar-se amb protector solar cada vegada que surti al carrer. Si us plau entengui que el protector solar podria eliminar virtualment l’habilitat del seu cos de produir la vitamina D, ja que bloqueja la radiació UVB que la seva pell necessita per produir-la naturalment.
Com a resultat, en els Estats Units a la fi de l’hivern, la vitamina D mitjana és de només 15-18 ng/ml, que és considerat un estat de deficiència molt greu.
De fet, estudis recents mostren que al voltant del 85% de la població dels Estats Units és deficient de vitamina D. Això està relacionat principalment amb la recent apreciació que els seus nivells de vitamina D han de ser molt més alts del que es pensava.

Consideri els següents fets:

 • La deficiència de vitamina D és una epidèmia en els adults de totes les edats que tenen una major pigmentació de la pell, com ara aquells els ancestres provenen d’Àfrica, Orient Mitjà o l’Índia, que sempre fan servir protector solar o els que limiten les seves activitats en exteriors.
 • Els afroamericans i altres persones amb pell fosca i els que viuen en latituds nord produeixen significativament menys vitamina D que altres grups.
 • 60% dels pacients amb diabetis tipus 2 tenen deficiència de vitamina D.
 • Els estudis van mostrar nivells molt baixos de vitamina D entre nens, gent gran i dones.
 • Un estudi a nivell nacional del Estats Units en dones revela que gairebé la meitat de les dones afroamericanes en edat fèrtil podrien tenir deficiència de vitamina D.

A l’hivern, quan l’exposició solar esta al seu nivell més baix, és l’època de l’any quan necessita estar més preocupat per la quantitat de vitamina D que està rebent, ja que els nivells poden caure fins a en un 50% a l’hivern.
Per descomptat, si vostès tenen la tendència a passar els mesos d’estiu a l’interior, lluny del sol, o si surt al carrer amb protector solar, llavors vostè també es podria veure afectat en els mesos d’estiu.

Els Molts Beneficis de la Vitamina D

És absolutament tràgic que els dermatòlegs i els fabricants de protectors solars hagin fet un minuciós treball a dissuadir a la gent de prendre el sol – la seva font òptima i natural de vitamina D.
El seu missatge per evitar el sol, combinat amb la tendència cultural general de passar més temps en els interiors durant el treball i el temps lliure, ha contribuït en gran mesura a la deficiència de vitamina D que s’ha generalitzat avui en dia – i al seu torn està alimentant una àmplia gamma de malalties comunes cròniques, incloent:

 

Càncer Hipertensió Malalties del cor
Autisme  Obesitat Artritis reumatoide
Diabetis 1 i 2 Esclerosi Múltiple La malaltia de Crohn
Refredat i grip Malaltia Inflamatòria l’Intestí Tuberculosi
Septicèmia Signes de l’envelliment Demència
Èczema i psoriasi  Insomni Pèrdua d’audició
Dolor muscular Caries Malaltia periodental
Osteoporosi Degeneració macular  Reduced C-section risk
Pre eclampsia Convulsions Infertilitat
Asma Fibrosi quística Migranyes
Depressió La malaltia d’Alzheimer Esquizofrènia

 

La Vitamina D Contra el Càncer

Un estudi realitzat pel Dr. William Grant, Ph.D., Científic investigador internacionalment reconegut i expert en la vitamina D, va trobar que al voltant del 30% de les morts per càncer – que puja a 2 milions a tot el món i 200,000 en els Estats Units – es podrien evitar cada any amb majors nivells de vitamina D.
Altres estudis van demostrar que pot reduir el seu risc de càncer en més de la meitat, simplement mitjançant l’optimització dels seus nivells de vitamina D amb l’exposició al sol.
La vitamina D té un efecte protector contra el càncer de diverses maneres, incloent:

 • Augmenta l’auto-destrucció de cèl·lules mutades (les quals, si se’ls permet reproduir, podrien conduir al càncer)
 • Redueix la propagació i reproducció de les cèl·lules canceroses
 • Causa que les cèl·lules es diferenciïn (les cèl·lules canceroses sovint no tenen diferenciació)
 • Redueix el creixement de nous vasos sanguinis a partir dels ja existents, el qual és un pas en la transició dels tumors inactius a cancerosos
Suplements de Vitamina D: Com quan i quant?

És prudent considerar prendre suplements de vitamina D3 de forma oral durant els mesos d’hivern, o durant tot l’any en cas de no tenir temps o accés suficient al sol.
No hi ha estudis definitius sobre la dosi diària òptima de vitamina D, però basat en els estudis sobre persones indígenes saludables, molts experts de vitamina D acorden que la majoria dels adults, incloent dones embarassades, requereixen 5,000 UI de vitamina D diàriament per a una salut òptima – o 35 UI per cada 450 grams del seu pes corporal, que sens dubte és molt superior a la quantitat diària recomanada.
Amb això dit, tot i que aquestes recomanacions el poden apropar a la dosi que la majoria de persones necessiten, és gairebé impossible fer una recomanació global que cobreixi les necessitats de tots.
La ÚNICA manera de determinar la quantitat necessària és sotmetre’s a una anàlisi de sang per descobrir els nivells de vitamina D.
Així, el fet optimitzar els nivells de vitamina D és un aspecte important que no s’ha de saltar.
Per què?
Això és a causa que tenir una sobre dosi de vitamina D causada per exposició solar és molt poc probable ja que el seu organisme desenvolupa un “mecanisme de seguretat”, un bucle de retroalimentació, que tendeixen a aturar la producció quan els nivells són saludables, però si és possible tenir una sobre dosi en prendre suplements.
Per tant, vagi amb compte en utilitzar la teràpia oral de vitamina D i assegureu-vos d’analitzar els seus nivells. Molts de vostès poden optar per ignorar aquesta advertència, però jo li ho estic dient en termes molt clars que mentre la vitamina D té un enorme potencial en la millora de la seva salut, també té un gran potencial de empitjorar si el fa servir inadequadament.

 

Deficient Óptim Càncer                    Enfermetats del cor Execiu
>50ng/ml 50-70 ng/ml 70-100 ng/ml <100 ng/ml
Multiplicar nr/ml per 2,5 per convertir en n mol/litre
LA GRAN DIFERÈNCIA ENTRE LA VITAMINA D2 i D3

Sabia que hi ha dos tipus de vitamina D i que NO són intercanviables?
De fet, prendre l’equivocada podria fer més mal que bé …
El Drisdol és una forma sintètica de vitamina D2-feta en irradiar fongs i matèria vegetal i és la forma de vitamina D normalment receptada pels metges.
Aquesta no és la vitamina produïda pel cos en resposta a l’exposició al sol o una dieta adient, que és la vitamina D3.
És per això que recomanem que en cas que necessiti un suplement de vitamina D sigui la D3

Els nostres productes

Nosaltres recomanem i servim aquests dos productes

vitamina-d3-KALVITAMINA D3
Vitamina D3 de Laboratoris Kal presentat com a líquid en envàs de 53ml de 2000Ui

Vitamina D3 de Biogran en envàs de 100 càpsules de 4000Ui

COMANDES: esteve.gg@hotmail.com

 

Fonts d’aquest article:

Mercola.com

 

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s