GUANÀBANA o GRAVIOLA

GUANÀBANA o GRAVIOLA

Fulles i polpa de guanábana

(Annona Muricata)

És una planta que creix en àrees tropicals, a Amèrica del Centre i del Sud, especialment a l’Amazònia. També s’anomena Guanàbana, Guanábano, Catuche, Catoche; Graviola a Mèxic ; Mole a l’Índia. La fruita és de color verd fosc coberta d’espines suaus. És relativament gran i de pela molt prima. S’ha de collir abans d’estar madura. La polpa és blanca, cremosa, carnosa, sucosa i lleugerament àcida, mesura 20-30 cm de llarg, podent arribar als 2,5 kg.

Guanàbana-1

Totes les parts de la planta són usades en la medicina natural, incloent escorces, fulles, arrels i fruits, però la part que conté la major concentració de principis actius és la fulla, on es troben les acetogenines anonàcies, que han estat àmpliament estudiades des dels anys 1940 en què es va començar a usar com a insecticida, arribant a sorprendre als científics pel seu ampli poder, sense causar cap efecte nociu en els animals i l’home, pel que van accedir a pagar investigacions on, cada dia es descobrien noves propietats, les quals , per efecte del zel científic i interessos creats, es van mantenir en custòdia per més de 20 anys. La globalització i estudis paral·lels al Japó i Xina, van treure a la llum, les meravelles d’aquesta generosa planta.

La fulla de la Guanàbana i l’escorça (micropulveritzada), curen la diabetis, en regular el sucre en la sang, el que demostra la seva alta efectivitat en compromisos endocrins: fetge, ronyó, tiroides, pàncrees, ovaris, pròstata, intestins, relaxant del múscul llis (cor), vesícula, apèndix i combat el càncer al pulmó o de Lewis, càncer al pit i tumors cerebrals, hipotensiu, antiespasmòdic, vasodilatador, elimina àcars que produeixen l’asma i malalties bronquials. El te de la fulla cura els problemes del fetge, millora la funció del pàncrees. És efectiu per desparasitar als nens, cura la malària; indicat per aixecar les defenses en persones amb quimioteràpies i també per a les persones amb VIH (Sida).

El fruit s’ha usat com antiparasitari, antipirètic (disminueix les febres) i astringent en casos de diarrea. Les tiges, fulles i arrels són considerats sedants, hipotensius (disminueixen la pressió arterial), antiespasmòdics i antidiabètic. Les fulles s’utilitzen en forma d’infusió contra refredats (inflamació de les mucoses). Les llavors mòltes són utilitzades per les tribus andines contra paràsits intestinals.

En els últims anys , l’extracte de guanàbana ha arribat a ser àmpliament aclamat per tenir propietats altament potents per combatre el càncer. Des de març de 2003, e-mails circulen per la Internet afirmant que el te de Guanàbana cura el càncer.

Les acetogenines de les anonàcies són substàncies ceroses que resulten de la combinació d’àcids grassos de cadena llarga (C32 o C34) amb una unitat de 2 – propanol en el carboni 2 per formar una lactona terminal (aquesta lactona queda al inici de la cadena).

Les acetogenines derivades de la llarga cadena d’àcids grassos tenen acció directa sobre les mitocòndries, l’ATP, el Aparell Reticular de Goldi i les membranes i plasmes cel·lular de les cèl·lules canceroses, destruint-les selectivament sense danyar les cèl·lules i teixits sans, a més contenen Bullatacin, Betasitosterol, Sitosterol, Campesterol, Àcid mirístic, Àcid Esteàric, Stigmasterol , Aminoàcids, Vitamines i Minerals que actuen a nivell Enzimàtic i Molecular.

És la millor alternativa quan no es pot recórrer a la cirurgia o a la Cobalt Teràpia o Radio Teràpia o quan s’ha de suspendre la quimioteràpia per la seva acció i atrogenica (efectes secundaris) sobre el fetge i els ronyons. No hi ha incompatibilitat i al contrari es complementa molt bé amb qualsevol tractament a què estigui sotmès el pacient, millorant la qualitat del mateix. No tenen absolutament cap efecte secundari ni reaccions d’intolerància o al·lèrgia.

La Guanàbana és la planta anticancerigen mes poderosa del planeta, utilitzada des de fa mes de 40 anys als Estats Units, Europa i Àsia.

Estudis i descobriments

El 1976 el Dr Jerry Mc Laughlin de la Purdue University va descobrir les acetogenines de la ANONACEA GRAVIOLA, poderosos Anticancerígens. Van continuar aquestes investigacions a l’Institut Nacional del CÀNCER comprovant la seva efectivitat en el CÀNCER DE CÒLON i de PRÒSTATA. El National Health Center ho va utilitzar per altres tipus de CÀNCER (gàstric, de ronyons i mames). La Facultat de Ciències Mèdiques de la Universitat Catòlica de Corea del Sud va realitzar estudis comparatius amb la adriamicina (quimioteràpic) en tractaments de càncer de pulmó.

Estudis realitzats en 1998 a 2000 per McLaughlin i per Chih Hw, Chui HF han revelat que les acetogenines són inhibores del complex I de la cadena de fosforilació oxidativa amb la qual cosa bloquegen la formació d’ATP , energia que necessita la cèl·lula cancerosa per posar en funcionament la seva bomba intervinguda per P – glicoproteïna, que li permet mantenir-se activa. La acetogenines, també inhibeixen la ubiquinona – ubiquinona oxidasa , enzim dependent del NADH que és peculiar a la membrana plasmàtica de la cèl·lula cancerosa. McLaughlin va realitzar les seves investigacions amb les acetogenines Bullatacin i Bullatacinone .

Un estudi realitzat a la Universitat de Pardue a Califòrnia, va demostrar que les acetogenines poden inhibir selectivament el creixement de cèl·lules cancerígenes i també inhibir el creixement de les cèl·lules del tumor, resistents a Adriamycin (droga quimioterapèutica). En un altre estudi realitzat per científics de la mateixa Universitat, es va demostrar que la acetogenines de Guanàbana (Graviola) són extremadament potents tenint una ED50 (dosi letal 50) de fins 10-9 micrograms per mil·lilitre, resultant tenir unes 10,000 vegades la potència del Adriamycin.

Hi ha diversos estudis sobre l’ anonacina, el compost de la Guanàbana que tindria efectes anticancerosos. No obstant això, aquests estudis van ser només realitzats in vitro o in vivo en animals, no existint encara cap estudi clínic, en humans. Un motiu citat per la manca d’estudis clínics en humans és el fet que no es pot patentar una planta, el que porta als laboratoris que patrocinen els estudis a concentrar les investigacions en els principis actius, acetogenines anonàcees, en comptes de la planta.

Es van fer estudis a la Guanàbana comparant-lo amb l’efecte amb la adriamicina (conegut quimioteràpic). Es va comprovar que és 10000 vegades mes potent, i que mata les cèl·lules cancerígenes sense danyar les cèl·lules sanes com passa amb la quimioteràpia, que a més ocasiona nàusees, pèrdua de pes i del cabell , protegeix i eleva el Sistema Immunològic.

Potser un dels descobriments més importants relacionats al càncer és el dels paràsits . Tots els pacients de càncer estan infectats amb paràsits . Els paràsits (els mateixos que tenen els nostres gossos i gats) creen tant tòxic dins del cos, amb els seus excrements i la seva orina, que simplement al cos no li queda cap defensa contra el càncer i sucumbeix davant l’atac de les proteases convertint en canceroses les cèl·lules.

Estudis científics han demostrat que la Guanàbana conté cert tipus de compostos bioactius coneguts com acetogeninas de anonàcees, les quals només s’han trobat en aquesta planta i algunes altres d’aquesta família, sent la fulla la seva font principal . Les investigacions demostren que els principals efectes són els esmentats anteriorment i a més tenen propietats, anticonvulsives, antimicrobianes i anticanceroses.

Guanàbana-3

Composició química de fulles i llavor de la Guanàbana

Composició química del fruit de la Guanàbana

Composició Química i valor nutricional del fruit (100 grams de fruita fresca de la part comestible)

• Humitat 80,6%,

• Fibra 1,63%

• Cendres 0,73%

• Greix 0,31%

• Proteïna 1,22%

• Midó 1,62%

• Vitamina C 0,021%

• Sucres (Gluc., Fruct.) 15,63%

• Potassi 45,8 mg

• Sodi 23mg

• Magnesi 23,9 mg

• Fòsfor 26,0 mg

• Ferro 47mg

• Citrul·lina (proteïna) (10)

• Arginina (aminoàcid) (10)

• Àcid caproic (lípid) (10)

• Anonaine (isoquinolina) (10)

• Anoniïne (isoquinolina) (10)

• Asimilobine (isoquinolina) (10)

Components químics de la fulla

Lactones

• Annohexocina

• Annomuricina A, B, C i E

• Annomutacina

• Annopentocinas A, B i C

• Muricoreacina

• Gigantetronemina

• Murihexocina A i C

• Javoricina

Isoquinolinas

• Anonaine

• Anoniine

• Atherospermine

• Coreximine

Lípids

• Àcid gentísic

• Àcid lignocéric

• Àcid linoleic

• Àcid esteàric

Components químics de la llavor

• Lactones

• Annomonicina

• Annomontacina

• Annonacina

• Annomuricatina

• Annonacinona

• Javoricina

Conté a més:

• Annomuricatina (proteïna)

• Àcid linoleic (lípid)

• Bullatacin

• Bullatacinone

• Muricoreacin

• Murihexocin C

• Annomuricin A

• Annomuricin B

• Muricatocin A

• Muricatocin C

• Muricapentocin

Usos recomanats i propietats de la Guanàbana

Usos recomanats de la Guanàbana en temes de salut :

Antitumoral

Anticancerigen

Antiespasmòdica

Sedativa

Combat l’asma

Combat la hipertensió

Combat la diabetis

Corregeix desordres del fetge

 

Propietats medicinals de la Guanàbana segons les parts de la planta en general

 • Anticancerigen: Fulles i brots tendres
 • Antibacteriana: Escorça
 • Antiparasitari: Llavors i escorça
 • Antiulcerós: Escorça
 • Galactogogo: Fruit
 • Antiespasmòdic: Fulls
 • Sedatiu: Fulls
 • Antimalàric: Fulls
 • Antidiabètic: Fulls
 • Vasodilatador: Fulls
 • Pectoral: Flors
 • Amebicida: Escorça
 • Vermífug: Escorça i fulles
 • Insecticida: Fulles i arrel

Propietats de la Guanàbana

Entre les seves propietats d’acció és antibacterià, anticancerigen, antiparasitari, antitumoral, antiespasmòdic, estomàtic, astringent, citotòxic, febrífug, hipotensor, insecticida, pesticida, sedatiu, vasodilatador, vermífug .

Antitumoral, per l’efecte actiu contra les cèl·lules inactives o d’origen tumoral (al no tenir capacitat de morir aquestes cèl·lules s’aglomeren i van formant els càlculs o tumors) actua disminuint gradualment la seva calcificació fins a fer-lo desaparèixer, el que requereix temps , en anar per cadascun dels nostres sistemes, millorant i purificant. Quan es tracta de càlculs tumorals o calcificacions al fetge, pàncrees, pulmons, cervell o ronyons la dosi augmenta entre 5 a 7 grms diaris, i la seva ingesta ha de ser major de sis mesos.

Antireumàtic , antiartrític , té un efecte immediat en dolors d’articulacions i en degeneració, entre d’elles (Artrosi). Especialment per als que rebem tractament .

Antidiabètic, per la seva potent acció en la sang ajuda a eliminar els excessos de glucosa. Col·labora a normalitzar el suc i enzims pancreàtiques. Si s’aplica insulina , ha de consumir 1 o 2 llavors, pelades i picades de la fruita (Guanàbana) en dejú , per set dies.

Per als còlics d’ovaris , prendre te de Guanàbana (Graviolas), deixar entebeir i colar abans de prendre-ho  repetir a les dues hores .

Antiinflamatori , endocrinològic i hepàtic, pel seu extens poder desinflamatori i/o al alliberar-se per la sang, és excel·lent per al sistema endocrí, normalitzant la producció d’hormones en les diferents glàndules del nostre cos, sigui en el sistema nerviós, immunològic i reproductor (ovaris i pròstata), en el fetge, els ronyons , l’estómac , combat la gastritis i úlceres.

Conté Àcid Fòlic, el que fa sigui excel·lent per a les dones que volen quedar embarassades (normal producció d’ADN), evitant infeccions que compliquin el desenvolupament del fetus .

Sedatiu  per recuperar el múscul cardíac després d’un infart i combatre la hipertensió i problemes cardiovasculars. Té efecte tranquil·litzant a la nit, aconseguint un bon descans nocturn. No produeix son de dia.

Antidiarreic, per la seva potent acció insecticida elimina els bacteris que provoquen les diarrees , és molt més efectiva que un antibiòtic i actua sense perjudicar la flora intestinal  en ser 100% natural . Escorça i full juntes tenen característiques fungicides , antimicòtiques elimina certs fongs que produeixen eritemes (herpes , psoriasi) .

Dermatològiques : Psoriasis, lupus (amb la Llinosa i Ortiga Negra), seborrea, al regular el sistema endocrí, controla també els fluids de les nostres glàndules fent-les treballar si estan bloquejades i regulant si es produeixen en excés, com ara a la Psoriasi.

Antiparasitàries, per la seva potent acció insecticida ajuda a eliminar els paràsits, especialment en els nens , dissoldre una càpsula abans dels seus menjars per 7 dies.

Digestiu, per la seva acció relaxant , facilita una bona digestió, eliminant els excessos de greixos i triglicèrids en un dinar opulent. En facilitar la digestió, és excel·lent quan estem en quimioteràpia.

Refredats , el te de Guanàbana s’utilitza per al refredat , inflamació de les membranes mucoses , s’utilitza amb munya o menta en infusió.

Antihistamínic i antiespasmòdic, en l’Asma, elimina els àcars que es produeixen en els cilis pulmonars .

Poder sedatiu, és excel·lent per al sistema nerviós en contenir liti en quantitats microscòpiques suficients per exercir el seu poder sedatiu en persones irritables, nervioses i ansioses pel seu poder sedatiu és anticonvulsiva.

Obesitat, en evitar l’acumulació de greix en l’organisme fa perdre pes gradualment.

Diürètic, col·labora amb l’eliminació de líquids , líquids grassos (que formen el colesterol) i ajuda a eliminar l’excés d’àcid úric i calcificació de les nefrones (cèl·lules renals ).

Guanàbana-2

Aplicació de la Guanàbana contra el Càncer

La millor manera de consumir la Guanàbana o Graviola és consumint-la directament, oblidi’s d’una vegada per totes el comprar pastilles a les botigues naturistes, no caigui en aquests negocis, perquè la cura de les malaltia i la veritable alimentació està en consumir directament l’element curatiu , en aquest cas és el fruit de la Guanàbana, i també les seves fulles tal com ho faria amb qualsevol te o aigua de temps.

Si vostè desitja consumir les fulles de Guanàbana, intenti aconseguir les fulles en el seu estat natural, eviteu comprar productes com tes filtrants, etc. I tornem a repetir… no adquireixi “productes naturals” a les botigues naturistes comercials, encara que no s’hagi adonat abans, els productes naturals estan en realitat en els mercats, allà si es pot trobar els elements que la natura ens ofereix en el seu estat natural. No obstant això en les botigues naturistes moltes vegades aquests productes són alterats, i en el pitjor dels casos disminueixen a propòsit seus efectes curatius perquè actuïn en el pacient lentament creant així un cicle de consumisme i torni a comprar el producte, si vol aplicar la veritable medicina natural no miri a les botigues naturistes, més aviat miri al mateix fruit, després no val queixar-se de la medicina natural quan no aconsegueix els seus objectius. És moment de despertar i obrir els ulls a la veritable medicina natural.

*Veure més a: http://cancer.vg/es/annona-muricata-guanabana-graviola # sthash.oqF0xiwr.dpuf

Anuncis

Una resposta a “GUANÀBANA o GRAVIOLA

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s